... sano Kalju-Katti kun palloa nakkas.

Voi tylsyys! Parane koipi parane!